Showing 1-10 of 582,532 items.
STTCập nhậtHọ và TênCCCDCodeKhu VựcSản phẩmThu nhậpTình TrạngTổ ChứcTrạng tháiTeamChức VụChú Thích Thông Tin
127-01-2018 02:36:40
Hà Văn Hợp
Chi tiết
TM919
- HĐ tên khách hàng
1.Com-B
--
227-01-2018 02:38:07
Nguyễn Thị Mỹ Thu
Chi tiết
TM901
- Buôn bán
1.Com-B
--
327-01-2018 03:17:33
Nguyễn Văn Phi
Chi tiết
TM701
- Buôn bán
1.Com-B
--
20 TRIEU
427-01-2018 03:18:18
Đặng Thị Tú Trinh
Chi tiết
TM701
- Giấy xác nhận
1.Com-B
--
30 TRIỆU
527-01-2018 03:33:14
Thái Thị Đông
Chi tiết
TM203
- Làm thuê
1.Com-B
--
10 TRIỆU
627-01-2018 03:34:43
NGUYỄN XUÂN THẮM
Chi tiết
TM201
- Buôn bán
1.Com-B
--
4.1.2018-20 TRIỆU
727-01-2018 03:35:15
Nguyễn Thị Nhật Lệ
Chi tiết
TM203
- Buôn bán
1.Com-B
--
20 TRIỆU
827-01-2018 03:38:18
TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG
Chi tiết
TM201
- HĐ tên khách hàng
1.Com-B
--
PB02010003096-12.1.2018-30 TRIỆU
927-01-2018 03:38:55
Võ Thị Thanh Hà
Chi tiết
TM203
- Làm thuê
1.Com-B
--
10 TRIEU
1027-01-2018 03:39:33
Chu Thị Thúy
Chi tiết
TM200
- Làm thuê
1.Com-B
--