Showing 1-10 of 582,532 items.
STTCập nhậtHọ và TênCCCDCodeKhu VựcSản phẩmThu nhậpTình TrạngTổ ChứcTrạng tháiTeamChức VụChú Thích Thông Tin
126-11-2020 10:04:32
SƠN MINH ĐIỀN 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-
228-08-2020 15:53:21
VĂN CƯỜNG 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-
328-08-2020 16:29:31
KIM THANH TÂM 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-
428-08-2020 15:24:16
LÊ VĂN LỘC 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-
528-08-2020 15:20:39
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-
628-08-2020 16:40:29
TRẦN DẾT 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-
728-08-2020 16:37:10
THẠCH HIỀN 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-
828-08-2020 16:31:48
THẠCH CHÀM RÊNE 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-
928-08-2020 16:17:46
LÂM KIM ĐÀI 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-
1028-08-2020 16:26:26
DƯƠNG THANH MINH 
Chi tiết
F0427
Trà Vinh
Chưa checkChưa check
Chờ xử lý
-
Dữ Liệu-